Gå til hovedinnhold

Vår visjon

Foto: Tine Poppe

Foto: Tine Poppe

Lars Saabye Christensen: «Jeg liker ordet bokby, ikke bare fordi jeg liker både byer og bøker, men fordi kombinasjonen av disse to ordene, bok, by, geografi og kjærlighet så å si, har en sunn galskap i seg, en kraftig metaforisk klang, som er i slekt med det beste i litteraturen. Sammen blir disse ordene større enn seg selv. Jeg skulle gjerne vært borger av en bokby. En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg heller kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner vi oss».

Utgangspunktet for å etablere Den Gamle Bokbyen i Gamlebyen i Fredrikstad, er den økende interessen for litteratur i Fredrikstad, takket være litteraturfestivalen Ord i Grenseland, Litteraturhuset, Et aktivt og spennende bibliotek og et “Kvindelig Læseselskab” med 700 medlemmer. I tillegg er det mange tomme bygninger i Gamlebyen som trenger liv. Enkelte lokaler har stått tomme i mange år.

 

Geografisk plassering er en viktig suksessfaktor. I en studie av internasjonale bokbyer, fremgår det at den perfekte beliggenhet fra en storby er ca. 80-100 km. Med andre ord ligger Den Gamle Bokbyen perfekt med et nedslagsfelt i hele Østfold og Østlandet generelt. En annen viktig faktor i en bokby er at den ligger i et autentisk bymiljø. Der er Gamlebyen i Fredrikstad i særstilling. Gamlebyen besøkes allerede av nærmere 500 000 og infrastrukturen er på plass. Vi har kafeer, vi har restauranter, vi har bokutsalg og vi har antikvariat. Vi har ikke overnatting i selve Gamlebyen, men det skal det jobbes med i tiden som kommer. Gamlebyen er allerede kjent for at det arrangeres konserter og utstillinger av høy kvalitet og i øverste klasse: Månefestivalen, Ord i Grenseland, Matfold og Mozartfestivalen. I tillegg kommer det flere enkeltarrangementer av stor interesse. Festivalene og arrangementene er viktige kilder til omsetning for handelsnæringen, og er viktige omdømmebyggere for byen og regionen.

Den gamle Bokbyen skal ha historie og reiseskildringer som to av sine fanesaker. Derfor vil bøker med historisk innhold være et satsningsområde. For å vite hvor vi er, må vi kjenne vår historie.

Å etablere og drive en bokby er ren idealisme, klokskap og mye arbeid. Det handler om å skape leseglede, skriveglede, lokal patriotisme og være attraktive for folk som vil reise langt for å oppleve, for å fordype seg og for å oppdage gamle bøker på nært hold.

Bøkenes evige liv….

 En feiring eller en spesiell begivenhet har et kort liv i bevisstheten, men en bok blir stående som en merkestein for ettertiden, hvis den blir bevart. Det er jo essensen av antikvariatene og bruktbokhandlenes samfunnstjenester. De forlenger bøkenes liv som handelsvare i mange generasjoner, øker spredningen av litterære opplevelser, av kunnskap og tanker og bidrar til å stimulere lesegleden. Bøker går ikke nødvendigvis ut på dato fordi de blir gamle. Det er blant annet derfor Den Gamle Bokbyen i Gamlebyen i Fredrikstad blir til. Dessuten bidrar Den Gamle Bokbyen til liv og aktivitet i en gammel bydel hvor handelsvirksomheten ikke har de beste levevilkårene.

Det viktigste preget i en bokby er bokutsalgene. Det er bokutsalgene som skaper en bokby. Alt det andre er støtteaktiviteter for å oppfylle målsettingene om mer lesing og leseglede, mer liv i de gamle verneverdige bygningene i Gamlebyen og skape kreative arbeidsplasser. Dessuten gir aktiviteter og arrangementer god og nødvendig omtale og kunnskap om bokbyen.

Handel med brukte bøker har blitt en reell vekstnæring og det har flere grunner:

 • Det har aldri tidligere vært skrevet så mange bøker hvert år og i vanlig bokhandel må bøkene derfor hele tiden fort vike plass for de nye bøker som kommer på markedet.
 • Vi kjøper flere bøker enn før, men skiftende livssituasjoner, oftere skifte av arbeidsplass og bosted gjør at mange finner det praktisk å kvitte seg med en del av bøkene de har samlet på.
 • Vi har mer fritid, og kan lese mange av de bøkene vi ikke fikk tid til å lese før. Men disse bøkene kan som oftest bare kjøpes hos de som selger brukte bøker.

Leseglede, skriveglede og lokalpatriotisme
Felles for de fleste er at bokbyene verden rundt er så små at de ikke står på et vanlig kart eller atlas. En Bokby er et lite tettsted med bruktbokhandel, antikvariat og vanlig bokhandel lett synlig i bybilde.Vi må bestrebe oss på å utvikle bokbyen til et profesjonelt vertskap. Bokbyen må være en turistattraksjon med et godt vertskap i bokhandlere, med kunnskap både om litteratur, om kultur allment og en kombinasjon mellom vertskapsrolle i den fysiske opplevelsesarenaen og salg av bøker på nett over hele verden. Den sosiale psykologien er viktig. Det å være interessert i og kunne noe om bøker og litteratur er en viktig del av den europeiske dannelsen, og har vært det i mer enn 500 år. Å lese og like å eie bøker er regnet som grunnpilarer i det å være et dannet menneske, i langt større grad enn tilsvarende kunnskap om musikk, kunst eller andre kulturytringer. Det å besøke en bokby er for mange viktigere enn å ha kjøpt noe der, på samme måte som å se kunstutstillinger uten å kjøpe kunst. Opplevelsene i seg selv gir folk mening. Men det er ikke nødvendigvis lønnsomt for den som eier butikken og skal leve av å selge bøker. Det er mange flere mennesker som føler at de har eller burde ha interesse for bøker enn det er mennesker som faktisk kjøper bøker.  

 

Den Gamle Bokby skal arbeide for å:

 • Ta vare på og verne den fysiske boken.
 • Gi forfatterne og leserne en møteplass.
 • Være en arena for kunnskapsutbytte
 • Bidra til folkeopplysningen
 • Fremme fortellergleden og fortellerkunsten.
 • Bli en samlingsplass for bokelskere.
 • Holde Gamlebyen frisk og levende året rundt.
 • Bidra til å bygge Gamlebyen, Fredrikstad og regionens omdømme.
 • Bidra til å skape aktiviteter og økt besøk i Gamlebyen året rundt.